Kayıtlar

TASLAK Yeni tip koronavirüs tam olarak nasıl ortaya çıktı? Doğal mutasyonlarla mı evrildi, yoksa yapay bir virüs mü? Önlemler, yasaklar, aşılar birilerinin senaryoları mıydı?  Benzer kafa yapılarındaki insanlar bile çoğunlukla cevaplarda uzlaşamıyor. Acaba sorduğumuz sorularda mı sorun var? Cevabını belki küçük grupların bildiği veya kimsenin bilmediği sorularla oyalanırken, kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık başka gerçekleri gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Aşağıdaki alıntıyı bundan sonraki yazı ve paylaşımlarımda sıkça tekrarlayacağım. ETC Group'un Bizi Kim Doyuracak? ( Who Will Feed Us? ) kitapçığından bir alıntı bu. Kitapçığın yayın tarihi 2017. Yani Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından en az iki yıl önce: "Endüstriyel Gıda Zinciri’nin gerçek toplam maliyeti, dünyanın yıllık askeri harcamalarının 5 katına eşittir. (...) Üstelik bu rakamlar zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) salgın hastalık risklerini kapsamaz: Bu hastalıklar, yaban hayvanları da dahil çeşitli hayva

Köylülük ve Agroekoloji

Köylülük ve Agroekoloji Ceyhan Temürcü Tarım Ekonomisi Derneği’nin düzenlediği Agroekoloji Çalıştayı bildirisi. (12 Aralık 2019, Büyükpark - Bornova/İzmir) Bu yazı şu yayın içinde yer alacaktır:  Bilim, uygulama, hareket olarak AGROEKOLOJİ - Başka Bir Tarım Mümkün . Tarım Ekonomisi Derneği, İzmir. Yediklerimizin birçoğu niteliksiz, besin değerleri düşük veya sağlığa zararlı gıdalar. Yanlış tarım uygulamalarıyla topraklarımız çoraklaşıyor, sularımız kirleniyor, doğamız zehirleniyor. Tarım kültürümüzü, yerel tohumlarımızı kaybediyoruz. Köyler boşalıyor, geleneksel yaşam tarzımız ve mutfak kültürümüz yok oluyor. Tarım arazileri rant için imara açılıyor veya büyük şirketlerin eline geçiyor. Çevremiz doğal, organik diye satılan ürünlerden geçilmiyor, ama biz kime güveneceğimizi bilemiyoruz. Bu yazılanlara büyük ölçüde katıldığınızı ve/veya bunları çevrenizde sıkça duyduğunuzu tahmin ediyorum. Kimi ‘yerel’ değil ‘yerli’ veya ‘milli’, kimi ‘büyük şirketler’ yerine ‘yabancılar’ diyor ama bu se

CSOs Feeback on Sustanable Food Systems and Heathy Diets

Feedback from the CSOs, to FAO presentation on Sustainable Food Systems and Healthy Diets in Europe and Central Asia during Virtual CSO Consultation prior to FAO’s 32nd Regional Conference Europe and Central Asia. October 21, 2020  Ceyhan Temürcü Food systems and their functionality in delivering healthy diets are shaped by many factors, forces, drivers and decisions. Hence, in order to improve nutrition, contextual changes are needed across multiple socioeconomic and policy areas related to food and agriculture.  We cannot speak of one single food system at national, regional or global levels, especially in our diverse Region. In particular, it is necessary to recognize the profound differences between the industrial food system and the agroecological, small scale, local, traditional and indigenous food systems. The industrial food system needs to be addressed with its problems and weaknesses, while the agroecological, small scale, local, traditional, indigenous ones need to be recogn